Instalacja curl w Visual Studio 2017

Przykład instalacji bibliotek zewnętrznych dla newbies. Opisana zostanie instalacja dwóch typów bibliotek (statycznych i dynamicznych). Dla maszyny 64 bit

Statyczne

 1. Ściągamy odpowiednią wersję curla z tej strony -> link
 2. Odpalamy: x64 Native Tools Command Prompt for VS 2017.
 3. Rozpakowujemy i wchodzimy do folderu “winbuild” curla.
 4. Budujemy dwie wersje biblioteki dla wersji release oraz debug. Za pomocą komendy “nmake“.
 5. nmake /f Makefile.vc mode=static VC=15 ENABLE_IPV6=no MACHINE=AMD64
  nmake /f Makefile.vc mode=static VC=15 ENABLE_IPV6=no MACHINE=AMD64 debug=yes
 6. Odpalamy projekt w VS, w którym chcemy użyć tej biblioteki.
 7. We właściwościach ustawianie następujące zależności dla zakładek Release, oraz Debug

C/C++ > Ogólne > Dodatkowe katalogi plików nagłówkowych
Release: C:\<twójkatalogcurla>\builds\libcurl-vc-x86-release-static-ipv6-sspi-winssl\include;
Debug: C:\<twójkatalogcurla>\builds\libcurl-vc-x86-debug-static-ipv6-sspi-winssl\include;

C/C++ > Preprocesor > Definicje preprocesora
Release & Debug: CURL_STATICLIB;

Konsolidator > Ogólne > Dodatkowe katalogi biblioteki
Release: C:\<twójkatalogcurla>\builds\libcurl-vc-x86-release-static-ipv6-sspi-winssl\lib;
Debug: C:\<twójkatalogcurla>\builds\libcurl-vc-x86-debug-static-ipv6-sspi-winssl\lib;

Konsolidator > Dane wejściowe > Dodatkowe zależności
Release: libcurl_a.lib;
Debug: libcurl_a_debug.lib;

Przy takim ustawieniach najprawdopodobniej ręcznie trzeba dodać standardowe systemowe biblioteki do ostatniego punktu z dodatkowymi zależnościami. U mnie musiałem dorzucić:

 • libcurl_a_debug.lib
 • ws2_32.lib
 • wldap32.lib
 • Normaliz.lib

Dynamiczne

 1. x64 Native Tools Command Prompt for VS 2017
 2. Rozpakowujemy i wchodzimy do folderu “winbuild” curla.
 3. Budujemy dwie wersje biblioteki dla wersji release oraz debug. Za pomocą komendy “nmake
 4. nmake /f Makefile.vc mode=dll MACHINE=x64
  nmake /f Makefile.vc mode=dll MACHINE=x64 debug=yes
 5. Powtarzamy kroki dla zależności w projekcie VS z wyjątkiem definicji preprocesora.
 6. Kopiujemy plik .dll do folderu gdzie istnieje nasz skompilowany plik .exe.
 7. Voila.

CMAKE

Do zainstalowania wrappera typu curlCPP potrzebny jest program cmake, można go ściągnąć o tutaj. W tym przypadku:

 1. Ustawiamy source code home folder, na folder z naszym wraperem ../curlcpp-master
 2. Ustawiamy bin destination folder ../curlcpp-master-build
 3. Wybieramy debug/release
 4. Konfigurujemy ścieżkę (path to) -> CURL_LIBRARY oraz CURL_INCLUDE_DIR np.
 5. ../curl-7.63.0/builds/libcurl-vc-x86-debug-dll-ipv6-sspi-winssl/include
  ../curl-7.63.0/builds/libcurl-vc-x86-debug-dll-ipv6-sspi-winssl/lib/libcurl_debug.lib
 6. Generujemy
 7. Odpalamy plik solucji VS ->
 8. curlcpp-master-build/CURLCPP.sln 2xClick -> Debug/Win32 -> Compilation 3x success and error, czyli wszystko OK
 9. Ustawiamy zależności w projekcie:
  Dodatkowe katalogi plików nagłówkowych dla libcurl i ../curlcpp-master/include
  Dodatkowe katalogi biblioteki libcurl i ../curlcpp-master-build\src\Debug
  Dodatkowe zależności dla input – curlcpp.lib
 10. Dodajemy libcurl_debug.dll to folderu z naszym .exe.

Źródła:

 • https://github.com/JosephP91/curlcpp
 • https://stackoverflow.com/questions/28266953/error-lnk2019-unresolved-external-symbol-libcurl-visual-studio

1 thought on “Instalacja curl w Visual Studio 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: