Monitoring prędkości internetu

Szybki i przyjemny sposób na kontrolę prędkości internetu.

Co będzie potrzebne?

 • zainstalowany język skryptowy Python w tym ustawiona zmienna środowiskowa PATH
 • skrypt speedtest-cli
 • Windows 10 (niżej pewnie też nie będzie problemu)
 • chwila wolnego czasu

Instalacja Pythona

Sama instalacja Pythona polega na ściągnięciu pliku instalacyjnego i “wyklikanie” Next, parę razy.

Trochę ciekawiej robi się już po samej instalacji gdy musimy ustawić zmienną środowiskową PATH, aby to zrobić w Windows 10, wyszukujemy “Właściwości systemu” zakładka “Zaawansowane

Właściwości systemu

Wybieramy opcję “Zmienne środowiskowe”. Dalej, zaznaczamy wiersz z tytułem “Path” i klikamy na jego edycję. Tutaj dodajemy dwa wpisy:

 • ze ścieżką docelową do folderu gdzie zainstalowaliśmy Pythona np. C:\Programy\Python36_64
 • ze ścieżką docelową do folderu Scripts, który jest “piętro niżej” np. C:\Programy\Python36_64\Scripts

Jeśli wszystko wykonaliśmy poprawnie po otworzeniu konsoli “cmd” i wpisaniu “python” ujrzymy mniej więcej taki widok.

Poprawnie zainstalowany python

Speedtest-cli

W tym momencie jesteśmy już gotowi do instalacji pythonowego skryptu speedtest-cli. Otwieramy konsolę poleceń “cmd” i wpisujemy

pip install speedtest-cli

Jeśli wystąpi problem z ograniczeniem dostępu (environment error 13) możemy przeprowadzić instalację z użyciem parametru –user, który instaluje pakiety do katalogu domowego użytkownika.
(można też spróbować odpalić okno konsoli z uprawnieniami administratora)

pip install speedtest-cli --user

Jeśli wybraliśmy opcję z instalacją do katalogu użytkownika to musimy dodać kolejną zmienną środowiskową do folderu Scripts gdzie zainstalowany został Speedtest np.

C:\Users\XXX\AppData\Roaming\Python\Python36\Scripts

Sprawdźmy czy wszystko poszło poprawnie. Wystarczy w konsoli poleceń wpisać
speedtest-cli” 😉

Windows Task Scheduler

Jeśli tak to przechodzimy do ostatniej części. Odpalamy Windowsowy program “Zaplanuj zadanie” / Task Scheduler. Oraz wybieramy akcję “Utwórz zadanie“.

Zaplanuj zadanie

Po kolei:

 • Uzupełniamy nazwę
 • Opis
 • Wybieramy sposób uruchamiania, u mnie:
Sposób uruchamiania
 • Zaznaczamy opcję “Ukryte” oraz wybieramy Konfiguruj dla “Windows 10”
 • Definiujemy w kolejnej zakładce wyzwalacz, warto dodać dwa – kolejny przy starcie systemu.
Wyzwalacz
 • Następnie edytujemy zakładkę “Akcje“, wybieramy “Uruchom program“. W pole Program/skrypt wpisujemy “cmd“, kolejne “dodaj argumenty“:

/c “C:\Users\XXX\AppData\Roaming\Python\Python36\Scripts\speedtest-cli.exe” –csv >> C:\Speedtest\file.csv

Edytowanie akcji w Task Scheduler

Klikamy ok i to wszystko możemy rozpocząć testowanie połączenia internetowego. W rezultacie – czekać i sprawdzać. Dodatkowo mała uwaga. Zapoznajcie się z plikiem wynikowym, a jeśli chodzi o zapis prędkości to wystarczy podzielić przez 100000.

Źródła:

 • Python – https://www.python.org
 • Speedtest-cli – https://github.com/sivel/speedtest-cli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: